Centrum koordynacji NGO Ukraine SOS pomaga tym, którzy pozostali w Charkowie i ewakuują się na Zachód i do Europy. Zajmuje się koordynacją wolontariuszy i wszystkich, którzy chcą pomóc innym.

Zbieramy i udzielamy ogólnych informacji dla osób, którzy zostali w Charkowie: kontakt z policją, SBU (Służba Bezpieczeństwa Ukrainy), punkty pomocy humanitarnej.

Zajmujemy się koordynacją wolontariuszy, którzy niosą pomoc humanitarną w różnych dzielnicach Charkowa.

Poszukujemy transportu w Charkowie dla tych, którzy potrzebują się dostać do innego miejsca w Charkowie lub wyjechać z miasta.

Koordynujemy ruch osób na trasie Charków-Ukraina Zachodnia-Europa; pomagamy znaleźć transport, jedzenie, nocleg.

Dostarczamy do przejścia granicznego kobiety, dzieci, mężczyzn powyżej 60 roku życia.

Pomagamy w przyjęciu, zakwaterowaniu i przemieszczaniu się po terytorium Polski, Rumunii i innych krajów UE.